Булбанк АД тества ефекта на очилата Easy Vision

Очила Easy Vision резултат от тест в Булбанк

Очилата Easy Vision получават висока оценка от Булбанк АД. Страница 1.

Долу следва пълният текст на Доклада на сектор Трудова медицина на Булбанк АД, след проведен експеримент по използване на очилата Easy Vision (тренажор за очи Релакс) от служителите на банката. Оригиналният документ е на снимките.

Uni Credito Group
БУЛБАНК АД
София
Дирекция „Човешки ресурси“
Директор: Н. Томова
Сектор „Трудова медицина“
Зав. с-р: Д-р Т. Герасимов
Оценка на експеримент за: „Ползване на тренажорни очила тип „Релакс“ – оригинални
при работа с дисплей“.
Експериментът се проведе по решение на Комитета БУТ при ББ-АД, независимо от представените положителни и високи презентации, на водещи български професори по физиология и очни болести,
работещи в Медицинска академия – София.

Очила Easy Vision - против астигматизъм, късогледство, уморени очи

Тест на очила Easy Vision в Булбанк. Страница 2

Извадка от експеримент
Оценка на експеримент за: „Ползване на тренажорни очила тип „Релакс“ – оригинални
при работа с дисплей“,
Експериментът се проведе по решение на Комитета по Безопасни Условия на Труд при БУДБАНК-АД, независимо от патентната им защита като „Полезен модел“ и представените положителни и високи презентации, на водещи български професори по очни болести, работещи в Медицинска академия – София.
Заключение от проведения експеримент
1. Анализ на експеримента
1.1. Експериментът се проведе с индивидуална анкетна карта при постановка на провеждането му отразена в Приложение П1.
1.2. Показателите за оценка на експеримента са представени в ПриложениеПП2.
1.3. Броят на отчитанията, начинът на проследяването им и извеждане на резултатите в процентни съотношения са представени в статистическа таблица – Приложение ПЗ.
1.4. Резултатите от експеримента са извършени върху определени, конкретни и диференциални показатели.
1.5. Резултатите отчитат данни за:
– оплаквания преди започване на изследването;
– състояния след първото ползване на тренажорните очила;
– състояния след всяко последващо ползване в течение на деня – общо четирикратно;
– състояния от ползвания през следващите дни от текущата седмица;
– състояния от ползвания в края на работната седмица – 4-ти-5-ти работен ден.

Очилата Easy Vision са ефективно средство за борба с уморени очи

Булбанк АД препоръчва използването на очила Easy Vision. Страница 3

2. Оценка на по-значимите резултати
2.1. Положителните качества на тренажорните очила, недопускащи или премахващи предварителни оплаквания още в началото на работния ден, са много високи.
Примери:
– В началото на работния ден след първо ползване на тренажорните очила подобрения от оплакванията регистрират 73% от участниците.
– В течение на работния ден, след 2-ро, З-то, 4-то ползване 82% от имащите оплаквания остават без такива.
– В течение на работната седмица след първо ползване на тренажорните очила подобрение съобщават 80%.
– В течение на работната седмица след 2-ро, З-то, 4-то ползване на тренажорните очила изразяващите подобрение от оплакванията са 87,3%.
– При горната постановка, отчетена само за 4-ти и 5-ти ден от работната седмица без оплаквания остават, при наличието на изходни такива, 92,3% от участниците.
– Процентът на оплаквания от 1-во ползване на тренажорните очилата е с временно наличие и е 3,24%.
– Самочувствието след ползване на тренажорните очила е отчетено от всички участници като добро, комфортно, спокойно.

3. Извод от проведения експеримент
Предложения продукт тренажорни очила тип „Релакс“- оригинални притежава качества за повлияване на зрителния орган и преодоляване на зрителната умора при работа с дисплей, с което подобрява общата работоспособност и съхранява нейния интензитет, запазват концентрацията на вниманието и самочувствието на служителя.

4. Препоръка
Препоръката до Комитета по БУТ и работодателя е, че предложения продукт тренажорни очила тип „Релакс“- оригинални при работа с дисплей, е подходящ за ползване от служителите на банката.

5. Приложение: – Таблица на статистическите резултати от проведения експеримент.

Зав. сектор „Трудова медицина“
/д-р Т. Герасимов/

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *